Petak, 19 srpnja, 2024
Vijesti iz udruge Mlada pera

TikTok live prijenosom udruga Mlada pera obilježila 20 godina Bedekovićevih graba kao spomenika prirode

Ove se godine obilježava 20 godina od proglašenja Bedekovićevih graba spomenikom prirode.

Mali doprinos na originalan način obilježavanju obljetnice dali su i Upravni odbor udruge Mlada pera te ambasadorica udruge Gita Radiković, autorica slikovnice Plavac.

A tko je taj plavac i zašto je važan za Bedekovićeve grabe, odnosno, zašto su Bedekovićeve grabe važne za njega?

Potok Pleškovec je važan jer čini Bedekovićeve grabe vlažnima i zato na njima živi 80 vrsta biljaka i 63 vrste danjih leptira među kojima su i veliki livadni plavac te zagasiti livadni plavac koji jajašca polažu u veliku ili ljekovitu krvaru, Sanquisorba officinalis, koja raste u Bedekovićevim grabama, rijetka i ugrožena biljna vrsta kao i dva leptira plavca, a u toj simbiozi postoji i treći važan čimbenik, crveni mravi koji moraju prehraniti gusjenicu. S vremenom, zbog čovjekovog utjecaja važan čimbenik postao je i on; da bi održao taj ciklus livada se mora kositi u točno vrijeme kojim se osigurava opstanak leptira plavca.

I zato kad zakoračite u tu dolinu, Bedekovićeve grabe, osjećate svu važnost tog mjesta, tog rariteta, kao da ste ušli u Jurasicc park, ne dinosaura već leptira!

Kako bi ukazali na tu važnost i obilježili 20-godišnjicu proglašenja Bedekovićevih graba spomenikom prirode udruga Mlada pera odnosno njen Upravni odbor i ambasadorica udruge Gita Radiković, s autoritetom Mladog čuvara prirode, u dvosatnom live TikTok prijenosu predstavljali su Bedekovićeve grabe svijetu.

Pogledajte i video koji je snimila Gita, a koji prikazuje kako veliki livadni plavac polaže jajašca u krvaru!

Odgovori