Koja je dobitna kombinacija?

Literarni natječaj u kojem se natječu dijete i roditelj. Svoj literarni uradak o bilo kojoj temi moraju poslati maloljetno dijete i roditelj, no svi će svoj literarni uradak morati započeti istom rečenicom koju će im zadati udruga. Traži se koja kombinacija će biti najkreativnija: kći-majka, kći-otac, sin-majka ili sin-otac?

Uobičajeno je da se organizira i potiče zajedničko igranje djeteta i roditelja. Udruga Mlada pera želi ih izazvati na zajedničko literarno kreativno stvaranje. Dok se kod djeteta razvija literarna kreativnost, roditelj se potiče na aktivnost blogiranja. Uz neprocjenjivo zajedničko provedeno vrijeme natječaj ima za cilj, osim poticanja mašte i kreativnosti te razvijanja literarnih vještina i poticanje na istraživanje i čak pozitivnu međusobnu kritiku. Povezivanje djece i roditelja korisno je objema skupinama. Roditelji prenose svoja znanja te potiču i usmjeravaju djecu te ih time uče kako biti mentor, kako se brinuti za mlađe od sebe i kako uspješno izvesti projekt do kraja, a djeca dobivaju znanje od starije skupine. Zato je ovaj projekt bitan. Osim same kreativnosti od djece se očekuje i inovativnost, odnosno razmišljanje na nov način za koji dosad nisu imali priliku. A kada se gleda u širem smislu cijela zajednica, dolazi se do toga da se djecu priprema na ravnopravno sudjelovanje u zajednici i uči timskom radu u različitim skupinama.

Predviđeni početak 01. svibnja 2019.